Menu

Jesteś tutaj:

02.06.2020 | Tarcza antykryzysowa 4.0

Kolejna wersja

tarczy antykryzysowej

wprowadza w życie m.in. rozszerzenie zwolnienia ZUS, nowe zasady wypłaty postojowego oraz uprawienia dla pracodawcy do przymusowego wysłania pracownika na urlop. Jakie dokładnie zmiany wnosi dla przedsiębiorców i pracowników?

O tarczy finansowej 1.0 i 2.0 pisaliśmy tutaj: https://spolka.org/tarcza-antykryzysowa-1-0-i-2-0/

Postojowe dla przedsiębiorcy

Ze świadczenia postojowego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy ubiegający się po raz pierwszy o pomoc, którzy rozpoczęli działalność przed 1 kwietnia. Do tej pory postojowe przeznaczone było dla osób prowadzących działalność gospodarczą przed 1 lutego.

Ze świadczenia postojowego skorzystają osoby prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli z powodu COVID-19 miały przestój w pracy. Pomoc dotyczy również osób, które płacą składki w ramach Małego ZUS-u plus i tzw. ulgi na start. Kwota wsparcia uzależniona jest m.in. od sposobu rozliczania podatku dochodowego i wypłacana będzie w wysokości 1300 zł lub 2080 zł.

Pożyczki umarzane z urzędu

Powiatowe urzędy pracy (PUP) będą z urzędu umarzać pożyczki udzielone przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej pod warunkiem, że nie zamkną działalności w okresie trzech miesięcy od jej przyznania.

Zwolnienie z ZUS dla samozatrudnionych 

Ze zwolnienia ze składek ZUS za kwiecień i maj skorzystają osoby samozatrudnione oraz korzystające z tzw. ulgi na start. Tarcza 3.0 umożliwia zwolnienie ze składek społecznych i zdrowotnych dla przedsiębiorcy, który: płaci składki tylko za siebie, prowadził działalność przed 1 kwietnia, jego przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który składa wniosek nie przekroczył 15 681 zł i uzyskał dochód poniżej 7 tys. zł.

Osoby samozatrudnione mogą uzyskać zwolnienie ze składek ZUS w wysokości składek obliczonych od najniższej podstawy ich wymiaru. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy płacą rozszerzone składki, nie mogą otrzymać zwolnienia na kwotę ich nadwyżki.

Osoby rozliczające się w ramach ulgi na start mogą zostać zwolnione ze składek, jeżeli przychód z ich działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, nie przekroczył kwoty 15 681 zł, czyli 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 rok. Jeżeli przychód przekraczał wskazaną kwotę, to osoby, których dochód nie przekroczył 7 tys. zł, wciąż mogą ubiegać się o zwolnienie z ZUS za dwa miesiące.

Zawieszenie spłaty kredytu 

Kolejna zmiana, która weszła w życie wraz z nową wersją tarczy antykryzysowej, dotyczy kredytów konsumenckich. Według projektu złożonego do rządu to ustawodawca ustali warunki, na jakich będzie odbywało się zawieszenie spłaty kredytów zaciągniętych przez konsumentów oraz przedsiębiorców, odmiennie niż w przypadku tzw. wakacji kredytowych, gdzie ustalanie warunków było „po stronie banków”.

Prawo pracodawcy do skierowania na zaległy urlop

Pracodawcy wraz z nową tarczą antykryzysową 4.0 otrzymają m.in. możliwość przymusowego wysłania na zaległy urlop pracownika bez jego zgody. Ograniczona została również wysokość odprawy i odszkodowań w przypadku ustania stosunku pracy oraz rozwiązania umowy. Maksymalna wysokość wypłaconego świadczenia nie może przekroczyć 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (2600 zł brutto miesięcznie). Przepisy będą obowiązywać do 30 września.

Wznowione kontrole i postępowania podatkowe

Od 25 maja skarbówka wraca do normalnego trybu pracy. Urzędnicy będą mogli wydać decyzje również na niekorzyść strony. Tarcza antykryzysowa 4.0 zawiera również przepisy przyśpieszające postępowania sądowo-administracyjne dotyczące kwestii podatkowych.

 

Zobacz także: Tarcza finansowa https://spolka.org/tarcza-finansowa/

 

Źródła: Gazeta Prawna, Bankier.pl