Menu

Jesteś tutaj:

22.06.2017 | Czy spółka może wskazać jako przedmiot działalności wszystko co znajduje się na liście kodów PKD?

No właśnie. Dziś nieco szerzej na temat tego, jak uniknąć odmowy wpisu lub zwrotu wniosku konstruując umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w części dotyczącej przedmiotu działalności.

Niektórzy przyszli przedsiębiorcy wybierają drogę samodzielnej przeprawy przez często żmudny i długotrwały proces rejestracji spółki prawa handlowego. Kiedy już wiadomo, kto obejmie udziały, a kto będzie reprezentował spółkę, kolejnym wyzwaniem pozostaje przedmiot działalności. Lista Polskiej Klasyfikacji Działalności [dalej: PKD] jest obszerna i generalnie nie zachęca do drobiazgowej lektury, stąd selekcja i wybór mogą przysporzyć kłopotów. Realne problemy mogą mieć miejsce jednak dopiero wówczas, kiedy okaże się, że wskazano niedozwolone dla spółki z o.o. kody PKD.

Ze wsparciem często przychodzi notariusz, znakomita większość kancelarii starannie weryfikuje paragraf po paragrafie całą wstępnie przygotowaną przez klientów umowę spółki, ale praktyka wskazuje na również takie sytuacje, kiedy nie wszystkie błędy zostają wyeliminowane, nawet podczas tradycyjnej drogi rejestracji – zawierania umowy przed notariuszem, w formie aktu.

Bez względu na to, w jakim systemie dokonywana jest rejestracja, próba zamieszczenia w umowie niedozwolonego kodu PKD skutkować będzie koniecznością zmiany umowy spółki, co w praktyce oznacza ponowną wizytę u notariusza, ponowne złożenie dokumentów w KRS, dodatkowe koszty i odłożenie na bok marzeń o szybkiej rejestracji.

Jako podsumowanie lista najczęstszych, niedozwolonych kodów w przedmiocie działalności w umowach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością:

64.11.Z – Działalność banku centralnego

65.11.Z – Ubezpieczenia na życie

65.12.Z – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe

65.20.Z – Reasekuracja

69.10.Z – Działalność prawnicza

94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych

99.00.Z – Organizacje i zespoły eksterytorialne.

Warto również wspomnieć, że sądy rejestrowe KRS nie zawsze pozostają jednomyślne w wydawanych zarządzeniach. Niejednokrotnie zdarza się, że w jednym mieście określony kod zostaje wpisany do rejestru, a w innym, w analogicznej sytuacji formalno-prawnej, sąd odmawia wpisu.

Niezmiennie życzymy Państwu wyłącznie pomyślnych rezultatów w postępowaniach przed KRS, niezależnie od tego, którą z dróg rejestracji Państwo obierzecie 🙂