Menu

Jesteś tutaj:

07.04.2020 | Rozszerzenie do pakietu antykryzysowego

W dniu dzisiejszym Ministerstwo Rozwoju opublikowało projekt rozszerzenia do

tarczy antykryzysowej

która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Pakiet osłonowy ma zostać poszerzony głównie o prawo do zwolnienia z ZUS-u dla firm zatrudniających do 49 osób, zasiłek dla rolników objętych kwarantanną i ich rodzin, a także dostęp do internetu dla chcących załatwiać sprawy urzędowe online.

Jakie dokładnie formy wsparcia tarcza w wersji 2.0 oferuje przedsiębiorcom?

Większe firmy ze zwolnieniem z ZUS-u

Znacznie rozszerzono krąg przedsiębiorców, którzy skorzystają z 3-miesięcznych wakacji składkowych w ZUS-ie. Dotychczas takie zwolnienie z ZUS-u dotyczyło samozatrudnionych oraz mikrofirmy zatrudniające do 9 pracowników. Po zmianach z wakacji składkowych skorzystają także firmy, które zatrudniają od 10 do 49 osób.

Państwo pokryje połowę składek na ZUS w/w przedsiębiorstwom pod warunkiem, że w tym okresie utrzymają zatrudnienie.

Dłuższe postojowe

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także zatrudnione w ramach umowy cywilnoprawnej będą otrzymywały przez 3 miesiące świadczenie w wysokości 2 tys. złotych. Pierwotnie wsparcie miało być udzielone na okres 1 miesiąca.

Zasiłek dla rolników objętych kwarantanną

Rolnicy i pracujący z nimi domownicy mogą liczyć na zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, jeśli ze względu na obowiązkową kwarantannę lub pobyt w szpitalu w związku z koronawirusem nie mogą wykonywać swojej pracy.

Rozszerzenie świadczeń ochrony miejsc pracy

Organizacje pozarządowe, pożytku publicznego i zajmujące się wolontariatem będą mogły skorzystać ze wsparcia na rzecz ochrony miejsc pracy, jakie oferuje państwo.

Ochrona przed egzekucją

Jeśli Ty lub Twoja firma przeznaczacie środki finansowe na walkę z koronawirusem nie będą one podlegały egzekucji w ramach postępowania cywilnego, czynności komorników sądowych oraz administracyjnych organów egzekucyjnych.

Nielimitowany internet do Gov.pl

Jeśli korzystasz z telefonu komórkowego dostaniesz nielimitowany internet w ramach dostępu do publicznych stron internetowych. Dotyczy to m.in. stron w domenie gov.pl, usług umożliwiających zdalną diagnostykę medyczną oraz usług e-learningu umożliwiających zdalną pracę nauczycieli i uczniów.

Uproszczenia w usługach pocztowych

Usprawnione zostanie funkcjonowanie Poczty Polskiej. Przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną będzie mogła być doręczona do skrzynki pocztowej bez konieczności składania wniosku na poczcie. Przesyłki kurierskie będą mogły być dostarczane z pominięciem obowiązku uzyskania potwierdzenia odbioru.

Zmiany pozwolą zapewnić ciągłość świadczenia usług pocztowych.

Dłuższe terminy urzędowe dla posiadaczy pojazdów

Wydłużone zostaną terminy na realizację obowiązków związanych z upływającymi terminami ważności prawa jazdy, uprawnień do kierowania pojazdami, szkoleń okresowych, badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy.

Aktualnie terminy te ulegają przedłużeniu do 30 dni liczonych od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Podobne rozwiązanie zaproponowano w odniesieniu do terminów ważności pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych, których ważność minęła lub mija w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Nowy termin to 14 dni na dopełnienie formalności liczone od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Dodatkowo istotne: przez okres trwania stanu epidemii lub okresu zagrożenia epidemicznego zawieszono przeprowadzanie badań lekarskich i psychologicznych, a także przedłużania ważności orzeczeń dla maszynistów i pracowników kolejowych oraz okresu obowiązywania certyfikatów audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego o okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 

Zobacz także: Pakiet antykryzysowy zatwierdzony: https://spolka.org/pakiet-antykryzysowy-zatwierdzony/

***
Zródło: www.gov.pl