Menu

Jesteś tutaj:

05.09.2019 | Prosta spółka akcyjna – wprowadzenie

19 lipca br. uchwalono zmianę ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja otwiera drogę do rejestracji, począwszy od dnia 1 marca 2020 roku, nowego wśród spółek kapitałowych podmiotu, mianowicie prostej spółki akcyjnej.

Dla kogo szczególnie konstrukcja prostej spółki akcyjnej będzie odpowiednia? Czym będzie się wyróżniać na tle dotychczasowych spółek kapitałowych, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej?

Wbrew nazwie prosta spółka akcyjna nie będzie uproszczoną konstrukcją samej spółki akcyjnej. Będzie posiadać część cech przypisanych dotychczas spółkom z o.o., ale ustawodawca przewidział dla niej także zupełnie nowe na tle kodeksu spółek handlowych, atrybuty. Najbardziej charakterystycznym ma być brak minimalnego, wymaganego kapitału na start, może on wynosić nawet 1 zł (przypomnijmy, że dla spółki z o.o. aktualnie minimalny kapitał to kwota 5.000 zł), w zamian za to jako wkład będą mogły zostać wniesione takie zasoby jak pomysł czy prawa autorskie. Co istotne, akcje nie będą mieć wartości nominalnej. Zysk rozdzielany będzie proporcjonalnie, dopuszczono możliwość wypłat zaliczek na poczet zysku w trakcie trwania roku obrotowego, przy założeniu spełnienia odpowiednich warunków.

Jeśli chodzi o zarząd. Dla konstrukcji prostej spółki akcyjnej obok zarządu przewidziano możliwość powołania rady dyrektorówlub rady nadzorczej. Akcjonariusze nie będą ponosić odpowiedzialności za zobowiązania spółki. W niektórych okolicznościach do odpowiedzialności może zostać pociągnięty zarząd. Zwoływanie zgromadzeń wspólników oraz zasady i forma podejmowania uchwał pozostaną na zasadach odpowiadających spółkom z o.o., dodatkowo dla prostej spółki akcyjnej przewidziano możliwość głosowania w formie elektronicznej.

Prosta spółka akcyjna ma być bardzo łatwa do powołania (szybka i nieskomplikowana rejestracja za pośrednictwem S24 pod warunkiem, że mamy do czynienia wyłącznie z wkładem pieniężnym). Będzie mogła być utworzona przez jednego lub większą ilość akcjonariuszy, jednak jednoosobowa prosta spółka akcyjna będzie wiązać się z nieco bardziej sformalizowanymi procedurami w zakresie współdziałania akcjonariusza z samą spółką. Co istotne w zestawieniu ze spółką z o.o. – prosta spółka akcyjna ma być łatwa również do rozwiązania i likwidacji. Przewidziano tutaj bowiem możliwość wypowiedzenia umowy spółki przez jednego z akcjonariuszy, co będzie możliwe poprzez wystąpienie w tej sprawie do sądu. Możliwe będzie tutaj także, podobnie jak w przypadku spółki z o.o., żądanie wykluczenia wspólnika ze spółki oraz żądanie rozwiązania samej spółki, z ważnych powodów. Proces likwidacji podmiotu przebiegać będzie wg procedury zbliżonej do tej, którą przypisano do sp. z o.o., z jedną różnicą – prosta spółka akcyjna będzie mogła zostać zlikwidowana poprzez przejęcie jej majątku przez oznaczonego akcjonariusza.

Dla kogo więc konstrukcja prostej spółki akcyjnej będzie najodpowiedniejsza? Trudno o jednoznaczną odpowiedź, niemniej jednak wydaje się, że mogą zyskać na niej strat’upy, młodzi przedsiębiorcy, którzy mają pomysły na biznes, ale z powodu ograniczeń finansowych ciężko im zgromadzić np. minimalny kapitał na start, jak to było dotychczas niezbędne w przypadku sp. z o.o.