Menu

Jesteś tutaj:

14.09.2018 | KRS – niekaralność a przewlekłość postępowań

Przedsiębiorcy często skarżą się na długi czas trwania postępowań przed KRS. Trudno nie przyznać im racji. Jedną z przyczyn, zdecydowanie odczuwalną w ostatnich miesiącach, są wezwania do uzupełnienia braków formalnych wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub jego aktualizację poprzez przedłożenie…

Zaświadczenia o niekaralności

Czy takie wezwanie można uznać za uzasadnione? Ta częsta ostatnio praktyka dotyczy głównie obcokrajowców obejmujących funkcję w zarządzie. Żądanie dziwi o tyle, że po pierwsze: obowiązek dostarczenia zaświadczenia o niekaralności nie wynika wprost z przepisów, a po drugie: sądy dysponują dostępami do rejestrów, w tym rejestru karnego, w trybie on-line.

Podobne zarządzenie zostało wydane w sprawie jednego z naszych Klientów. W tym konkretnym postępowaniu czas rozpatrywania wniosku odgrywał znaczącą rolę, dlatego postanowiliśmy nie dyskutować z zasadnością wydanego zarządzenia i doręczyć sądowi zaświadczenie.

Na formalności niezbędne dla uzyskania dokumentu trzeba zarezerwować 0d 0,5 do nawet 3 godzin, należy też wnieść opłaty: 30 zł za wydanie samego zaświadczenia oraz 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, jeśli sam zainteresowany nie chce lub nie może wystąpić z wnioskiem. Nie licząc czasu, który upłynął w kolejkach w ciągu… 4 minut nasz pracownik uzyskał zaświadczenie opatrzone pieczęcią „nie figuruje”. Skoro nam udało się bez przeszkód, na poczekaniu, uzyskać zaświadczenie z rejestru on-line czy nie mógł tego dokonać sąd rejestrowy, dysponując ciągłym i nieograniczonym dostępem do zbiorów?

Niezależnie postanawiamy interweniować u przewodniczącego wydziału (nie ujawniamy, którego sądu ta sytuacja dotyczy). Uzyskaliśmy potwierdzenie, że referendarz może wydać zarządzenie wzywające wnioskodawcę do udostępnienia danych dodatkowych, takich jak np.: seria i numer dowodu tożsamości, miejsce urodzenia, nazwisko rodowe itp., jednak wezwanie do przedłożenia samego zaświadczenia o niekaralności, pomijając sytuacje wyjątkowe, nie może być uznane za zasadne i nie powinno zostać wydane.

Jak się ustrzec przed przewlekłością?

Kiedy wniosek obejmuje powołanie do zarządu cudzoziemca najlepiej do wniosku załączyć zaświadczenie o niekaralności ewentualnie dodatkowe oświadczenie, w treści którego wskazane zostaną szczegółowe informacje na temat osoby powoływanej w skład zarządu spółki, w tym: nazwisko rodowe, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsca zamieszkania, obywatelstwa, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.