Menu

Jesteś tutaj:

30.09.2019 | Firma bez ZUS

W ostatnim czasie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie jednoosobowej borykają się z wysokimi, obligatoryjnymi kosztami obowiązkowych składek odprowadzanych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Część z nich nie jest w stanie ich udźwignąć, w efekcie czego popadają w długi lub zawieszają bądź likwidują działalność. Mało tego, w ostatnich miesiącach niepewność co do wysokości obowiązkowych kosztów związanych z ZUS potęguje się, ponieważ zgodnie z zapowiedziami organów regulujących ten obszar mają one ponownie wzrosnąć. Nasuwa się pytanie: czy w aktualnym stanie prawnym prowadzenie działalności gospodarczej jest możliwe

bez ponoszenia kosztów ZUS?

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą [dalej: JDG] powinieneś wiedzieć, że istnieje wiele innych form prawnych dla prowadzenia biznesu. Najbardziej popularną w Polsce i jednocześnie najbardziej docenianą z uwagi na swoje walory jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [dalej: sp. z o.o.]

Z całą pewnością decyzja o zmianie formy prawnej działalności zawsze powinna być bardzo starannie przemyślana i poprzedzona konsultacjami ze specjalistami, głównie prawnikiem, księgowym czy doradcą podatkowym. Nie istnieje bowiem żaden uniwersalny, „złoty środek” na wszystkie problemy, w każdej sytuacji. Każdorazowo rekomendacja co do zmiany formy działalności powinna być przygotowana z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji, przedmiotu działalności, jej skali, obszarów problematycznych, oczekiwań. Nie sposób bowiem zalecać jednego, szablonowego rozwiązania każdemu, kto poszukuje optymalizacji czy wdrożenia nowych rozwiązań. Zawsze natomiast warto wiedzieć, jakie rozwiązania są dostępne i na tej bazie dokonać rozsądnego wyboru.

Gdyby pokusić się na krótkie, hasłowe podsumowanie tematu firmy bez kosztów ZUS, czyli wskazanie co się zmieni i co zyskasz, zamieniając JDG na spółkę z o.o., warto wskazać na:

Podatki. Zamieniając JDG na sp. z o.o. będziesz płacić niższy podatek:w JDG stawka wynosi 19%, dla sp. z o.o. aktualnie 9% (obowiązuje od stycznia 2019 r.)

ZUS. Zamiast 1316,97 zł aktualnie stawki dla JDG w spółce z o.o. zapłacisz 0 zł (przy odpowiedniej konstrukcji umowy spółki oraz dokumentów uzupełniających). Tutaj posiadasz przywilej swobodnego wyboru pomiędzy możliwością opłacania dobrowolnie poszczególnych elementów składek ubezpieczeniowych na rzecz ZUS, jednak w przypadku, gdy uznasz, że to nie jest optymalne rozwiązanie lub zwyczajnie nie ufasz w to, że odzyskasz kiedykolwiek środki przekazane na rzecz przyszłej emerytury – możesz legalnie nie płacić ZUS (dotyczy to zarówno wspólników spółek z o.o. jak i członków zarządów tych spółek, przy odpowiedniej konstrukcji umowy spółki oraz zasad obsadzenia stanowisk w zarządzie).

Bezpieczeństwo. Nawet najlepszym zdarzają się niezależne od nich, nieprzewidziane sytuacje życiowe, których następstwem są komplikacje, utrata płynności i w konsekwencji zawieszenie czy w skrajnych przypadkach likwidacja działalności. Powinieneś wiedzieć, że w przypadku JDG za długi odpowiadasz swoim własnym majątkiem, często także majątkiem żony czy męża, jeśli nie zawarliście wcześniej umów wyłączających wspólność majątkową małżeńską. W przypadku spółki z o.o. odpowiedzialność wspólników ograniczona jest do wysokości objętych udziałów, a ewentualna egzekucja skierowana jest w kierunku majątku spółki (nie wspólników).

Transparentność danych finansowych i możliwości optymalizacji. O ile narzucona forma dla księgowań w przypadku JDG to książka przychodów i rozchodów, o tyle w przypadku spółek z o.o. obligatoryjna jest tzw. pełna księgowość. Obsługa księgowa w przypadku spółek kapitałowych wymusza więcej obowiązków, a tym samym narzuca konieczność szczegółowej analizy danych finansowych i zarządzania nimi.

Wczytując się w szeroko prowadzone w sieci dyskusje zwolenników i przeciwników spółek kapitałowych spotkacie się Państwo z różnymi argumentami. Warto zaznaczyć, by zaczytane opinie konfrontować z wiarygodnymi źródłami, gdyż narosło wiele mitów w obszarze wad przekształcenia JDG w spółkę i samego prowadzenia spółek, takich jak:

– koszty prowadzenia ksiąg – z całą pewnością wynagrodzenie dla biura rachunkowego z tytułu opieki nad spółką z porównaniu z odpłatnością za JDG będzie wyższe, gdyż generuje więcej pracy; stawki z tego tytułu należy indywidualnie negocjować, w naszej ocenie nie są to jednak kwoty, które uzasadniałyby konieczność tkwienia za wszelką ceną w JDG,

– zamknięcie roku obrotowego – każda spółka ma obowiązek dokonania zamknięcia księgowego poszczególnych okresów, najczęściej rok obrotowy odpowiada kalendarzowemu i z tego tytułu księgowa ma obowiązek sporządzenia dokumentów takich jak bilans, rachunek zysków i strat, informacja uzupełniająca do bilansu etc.; aktualnie większość biur rachunkowych nie pobiera za to dodatkowych opłat, podsumowanie sporządzane jest w ramach standardowego wynagrodzenia, podobnie jak nie wiąże się również z koniecznością uiszczania opłat sądowych, jak to miało miejsce do roku 2017; aktualnie sprawozdania finansowe składa się w KRS bezpłatnie, w formie elektronicznej,

– podwójne opodatkowanie – ten temat szczegółowo omówiony został w jednym z wpisów na blogu https://spolka.org/podwojne-opodatkowanie-pewno-wada-spolki-o-o/ polecamy lekturę każdemu, kto chce dowiedzieć się więcej na ten temat.

Jeśli będziecie mieć Państwo w dalszym ciągu wątpliwości na temat tego, jaka forma działalności jest dla Państwa optymalna (najbezpieczniejsza i najzyskowniejsza) oraz jakie przywileje i niedogodności będą związane z jej wyborem, jak zarządzać kosztami – zapraszamy na konsultacje. Nasi doradcy szczegółowo wyjaśnią Państwa wątpliwości i odpowiedzą na dodatkowe pytania.

 

Zobacz także: