Menu

Jesteś tutaj:

30.09.2019 | Firma bez ZUS

W ostatnim czasie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie jednoosobowej borykają się z wysokimi, obligatoryjnymi kosztami obowiązkowych składek na rzecz ZUS. Część z nich nie jest w stanie ich udźwignąć. Nie rzadko popadają w długi lub zawieszają bądź likwidują działalność. Mało tego, w ostatnich miesiącach niepewność co do wysokości obowiązkowych kosztów związanych z ZUS potęguje się. Zgodnie z zapowiedziami organów regulujących ten obszar mają one ponownie wzrosnąć. Nasuwa się pytanie: czy w aktualnym stanie prawnym prowadzenie działalności gospodarczej jest możliwe

bez ponoszenia kosztów ZUS?

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą [dalej: JDG] powinieneś wiedzieć, że istnieje wiele innych form prawnych dla prowadzenia biznesu. Najbardziej popularną w Polsce i jednocześnie najbardziej docenianą z uwagi na swoje walory jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [dalej: sp. z o.o.]

Z całą pewnością decyzja o zmianie formy prawnej działalności zawsze powinna być bardzo starannie przemyślana. Warto skorzystać z konsultacji ze specjalistami, głównie prawnikiem czy doradcą podatkowym. Nie istnieje bowiem żaden uniwersalny, „złoty środek” na wszystkie problemy, w każdej sytuacji. Każdorazowo rekomendacja co do zmiany formy działalności powinna być przygotowana z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji, przedmiotu działalności, jej skali, obszarów problematycznych, oczekiwań etc. Nie sposób bowiem zalecać jednego, szablonowego rozwiązania każdemu, kto poszukuje optymalizacji. Zawsze natomiast warto wiedzieć, jakie rozwiązania są dostępne i na tej bazie dokonać rozsądnego wyboru.

Gdyby pokusić się na krótkie, hasłowe podsumowanie tematu firmy bez kosztów ZUS, czyli wskazanie co się zmieni i co zyskasz, zamieniając JDG na spółkę z o.o., warto wskazać na:

Podatki

Zamieniając JDG na sp. z o.o. będziesz płacić niższy podatek:w JDG stawka wynosi 19%, dla sp. z o.o. aktualnie 9% (obowiązuje od stycznia 2019 r.)

ZUS

Zamiast 1316,97 zł aktualnie stawki dla JDG w spółce z o.o. zapłacisz 0 zł (przy odpowiedniej konstrukcji umowy spółki oraz dokumentów uzupełniających). Tutaj posiadasz przywilej swobodnego wyboru pomiędzy możliwością opłacania dobrowolnie poszczególnych elementów składek ubezpieczeniowych na rzecz ZUS. Jednak w przypadku, gdy uznasz, że to nie jest optymalne rozwiązanie lub zwyczajnie nie ufasz w to, że odzyskasz kiedykolwiek środki przekazane na rzecz przyszłej emerytury możesz legalnie nie płacić ZUS. Dotyczy to zarówno wspólników spółek z o.o. jak i członków zarządów tych spółek, przy odpowiedniej konstrukcji umowy spółki oraz zasad obsadzenia stanowisk w zarządzie.

Bezpieczeństwo

Nawet najlepszym zdarzają się niezależne od nich, nieprzewidziane sytuacje życiowe. Ich następstwem są często komplikacje, utrata płynności i w konsekwencji zawieszenie czy w skrajnych przypadkach likwidacja działalności. Powinieneś wiedzieć, że w przypadku JDG za długi odpowiadasz swoim własnym majątkiem. Często także majątkiem współmałżonka, jeśli nie zawarliście wcześniej umów wyłączających wspólność majątkową małżeńską. W przypadku spółki z o.o. odpowiedzialność wspólników ograniczona jest do wysokości objętych udziałów. Ewentualna egzekucja skierowana jest w kierunku majątku spółki (nie wspólników).

Transparentność 

danych finansowych i możliwości optymalizacji. O ile narzucona forma dla księgowań w przypadku JDG to książka przychodów i rozchodów, o tyle w przypadku spółek z o.o. obligatoryjna jest tzw. pełna księgowość. Obsługa księgowa w przypadku spółek kapitałowych wymusza więcej obowiązków, a tym samym narzuca konieczność szczegółowej analizy danych i zarządzania nimi.

Wczytując się w szeroko prowadzone w sieci dyskusje zwolenników i przeciwników spółek kapitałowych spotkacie się Państwo z różnymi argumentami. Warto zaznaczyć, by zaczytane opinie konfrontować z wiarygodnymi źródłami. Narosło bowiem wiele mitów w obszarze wad przekształcenia JDG w spółkę i samego prowadzenia spółek. Wśród nich takie jak:

– Koszty prowadzenia ksiąg

Z całą pewnością wynagrodzenie dla biura rachunkowego z tytułu opieki nad spółką z porównaniu z odpłatnością za JDG będzie wyższe. Generuje więcej pracy; stawki z tego tytułu należy indywidualnie negocjować. W naszej ocenie nie są to jednak kwoty, które uzasadniałyby konieczność tkwienia za wszelką ceną w JDG;

– Zamknięcie roku obrotowego

Każda spółka ma obowiązek dokonania zamknięcia księgowego poszczególnych okresów. Najczęściej rok obrotowy odpowiada kalendarzowemu. Z tego tytułu księgowa ma obowiązek sporządzenia dokumentów takich jak bilans, rachunek zysków i strat, informacja uzupełniająca do bilansu etc. Aktualnie większość biur rachunkowych nie pobiera za to dodatkowych opłat. Podsumowanie sporządzane jest w ramach standardowego wynagrodzenia. Samo złożenie w KRS sprawozdania rocznego nie wiąże się aktualnie już z koniecznością uiszczania opłat sądowych, jak to miało miejsce do roku 2017. Dziś już sprawozdania finansowe składa się w KRS bezpłatnie, w formie elektronicznej.

– Podwójne opodatkowanie

Ten temat szczegółowo omówiony został w jednym z wpisów na blogu https://spolka.org/podwojne-opodatkowanie-pewno-wada-spolki-o-o/. Polecamy lekturę.

Jeśli będziecie mieć Państwo w dalszym ciągu wątpliwości na temat tego, jaka forma działalności jest dla Państwa optymalna (najbezpieczniejsza i najzyskowniejsza) oraz jakie przywileje i niedogodności będą związane z jej wyborem, jak zarządzać kosztami – zapraszamy na konsultacje. Nasi doradcy szczegółowo wyjaśnią Państwa wątpliwości i odpowiedzą na dodatkowe pytania.

 

Zobacz także: