Menu

Jesteś tutaj:

06.12.2017 | Egzekucja z udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozytywne zakończenie sporu sądowego czy uzyskanie sądowego nakazu zapłaty to często dopiero początek niełatwej drogi wierzyciela, próbującego odzyskać swoje należności. Brak dobrowolnej spłaty wymusza przekazanie sprawy do komornika, a...

22.11.2017 | Kiedy porozumienie przestaje być możliwe.. Jak wyłączyć wspólnika za spółki z o.o.?

Idealną wersją współdziałania w ramach spółki jest ta, kiedy wszyscy wspólnicy są zgodni co do przyjętych celów, zasad i sposobów ich osiągania. Nawet wówczas, gdy różnorodne okoliczności wymuszają zmiany,...

02.11.2017 | Spółka komandytowa a odpowiedzialność wspólników

Spółka komandytowa jest osobową spółką handlową, tworzoną przez wspólników, z których co najmniej jeden musi mieć status komplementariusza i co najmniej jeden – komandytariusza. Wspólnikami mogą być osoby fizyczne,...

19.09.2017 | Jak zawierać umowy „z samym sobą” w spółkach kapitałowych?

Spółki prawa handlowego to osoby prawne, reprezentowane przez organy, w skład których wchodzą osoby fizyczne. W obrocie gospodarczym zdarzają się dość często sytuacje, kiedy reprezentant organu chce lub musi...

02.09.2017 | Jak skutecznie podwyższyć kapitał zakładowy w spółce z o.o. gdy brak jednomyślności wspólników?

Zarządzanie spółką z o.o. i podejmowanie kluczowych dla jej przyszłości i rozwoju decyzji nie przysparza trudności, gdy wszystkie udziały przysługują jednemu udziałowcowi. Może tak dziać się również wówczas, gdy...