Menu

Jesteś tutaj:

25.04.2018 | KRS – nowe obowiązki adresowe

15 marca br. weszła w życie ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw mająca na celu uszczelnienie procedury w...

06.03.2018 | Rewolucja w KRS. Jakie zmiany wprowadza ostatnia nowelizacja?

Ustawa z 26 stycznia br. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw poza zmianami merytorycznymi, opisanymi w ostatnim wpisie, wprowadza cały szereg modyfikacji technicznej strony funkcjonowania sądu rejestrowego....

26.02.2018 | Spółki bez zarządu a problem egzekwowania należności – zmiana ustawy o KRS

Problem tzw. dryfujących spółek, które z różnych powodów nie posiadają zarządu był do niedawna dużym problemem, szczególnie odczuwalnym przez podmioty zainteresowane odzyskaniem swoich należności. Ustawa z dnia 26 stycznia...

05.02.2018 | Podwójne opodatkowanie – czy to wada spółki z o.o.?

Wokół tematu podwójnego opodatkowania w spółce z o.o. narosło wiele mitów. Wystarczy podjąć próbę wyszukania w sieci czegokolwiek na temat wad prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z o.o....

27.12.2017 | Czy na skutek długów osobistych można stracić kontrolę nad spółką z o.o. lub/i spółką komandytową?

Rozpatrzmy przypadek, o którym mowa w pytaniu źródłowym, tj. długi osobiste dotyczą komandytariusza i jednocześnie udziałowca i członka zarządu w spółce z o.o., będącej komplementariuszem w tejże spółce komandytowej....