Menu

Jesteś tutaj:

21.01.2020 | Czy skazany może zostać prokurentem?

Powszechnie wiadomo, że osoba prawomocnie skazana za przestępstwa, których katalog precyzyjnie określa kodeks spółek handlowych [dalej: ksh] nie może skutecznie obejmować funkcji w zarządzie spółki z o.o. Każdorazowo bowiem sąd...

23.12.2019 | Instrukcja zgłoszenia do Rejestru Beneficjentów

W ostatnich tygodniach dużo mówi się na temat uruchomionego w dniu 13 października 2019 r. Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych [dalej również: rejestr]. Powszechnie wiadomo, że wraz z uruchomieniem rejestru wprowadzono...

25.11.2019 | Zgoda spółki na zbycie udziałów

Możliwość rozporządzania udziałami w spółce może zostać ograniczona stosownymi zapisami w umowie spółki. Może, ale nie musi. W jaki sposób zatem prawidłowo dokonać zbycia lub w innej formie rozporządzić...

07.11.2019 | Zmiany w procedurze gospodarczej

W dniu dzisiejszym, tj. 7 listopada 2019 r. weszły w życie zmiany w kodeksie postępowania cywilnego wprowadzające nowe procedury dla sądów cywilnych i gospodarczych. Intencją nowelizacji w opinii Ministerstwa...

14.10.2019 | Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych 

13 października br. to ważna data w kalendarzu przedsiębiorcy. Tego dnia Ministerstwo Finansów uruchomiło Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. To nowe narzędzie. Podstawą jego powołania i wdrożenia jest Ustawa o...