Menu

Jesteś tutaj:

22.02.2017 | Jak w 2017 roku zmieniły się i jak jeszcze zmienią przepisy dla pracodawców?

Rok 2017 przynosi sporo zmian w obszarze wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Wśród nich szczególne znaczenie dla pracodawców ma obowiązująca od tego roku nowelizacja przepisów kodeksu pracy dotycząca m.in.:...

13.02.2017 | VAT 2017 – nowe zasady rejestracji i ewidencji podatników

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw. Przepisy tej ustawy wprowadzają m.in. zmiany w zakresie rejestracji podatników VAT, które polegają na rejestracji podatnika po...

06.02.2017 | Kto może założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zawiązać spółkę z o.o. może: osoba fizyczna...

30.01.2017 | Rodzaje spółek

Spółki dzielimy na spółki prawa handlowego i prawa cywilnego. Na gruncie prawa cywilnego wyróżniamy spółkę cywilną, która powstaje w drodze umowy, w której wspólnicy umawiają się i zobowiązują się...

27.02.2017 | Rejestr podatników VAT – kiedy i dlaczego urzędy wykreślają podatników?

Kilka tygodni temu pisaliśmy o zasadach rejestracji i ewidencji podatników VAT w bieżącym roku. Dziś nieco szerzej opiszemy powody wykreślania z rejestru podatników zarejestrowanych wcześniej do VAT. Kiedy media...