Menu

Jesteś tutaj:

20.04.2017 | Prawa wspólnika mniejszościowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zdarza się, że wspólnicy mniejszościowi czują się pozbawieni faktycznego wpływu na funkcjonowanie spółki. Bywa, że nawet oszukani. Czy rzeczywiście są oni skazani, w jakimś sensie, na bierne akceptowanie decyzji...

10.04.2017 | Rada Nadzorcza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zebranie szczegółowych informacji na temat roli czy też zasad funkcjonowania rad nadzorczych w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością to temat bardzo obszerny i zapewne bardziej nadający się na książkę niż...

31.03.2017 | Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – co warto wiedzieć?

Zarząd spółki z o.o. co do zasady prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Składa się z jednego albo większej liczby członków, zgodnie z zapisami umowy spółki, powoływanych...

24.03.2017 | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a czynności przekraczające zwykły zarząd

Kodeks spółek handlowych (dalej: ksh) nakłada na członków zarządu prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Każdy z nich może realizować bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności...

08.03.2017 | Jednoosobowa działalność gospodarcza a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

To pytanie, z którym mierzą się osoby chcące dołączyć do grona przedsiębiorców. Spróbujemy dziś wspólnie z Państwem zastanowić się i wskazać, jakie są zalety i wady obu z wyżej...