Menu

Jesteś tutaj:

19.07.2017 | Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Problemy z płynnością finansową to najczęstsza bolączka przedsiębiorców, ale też powód do poszukiwania rozwiązań. Dotyczy to często biznesów działających w warunkach dużej konkurencji, w oparciu o jednorazowych klientów. Nieodosobnione...

04.07.2017 | Rozważasz przekształcenie działalności w spółkę?

Znakomita większość przedsiębiorców obserwujących rosnącą ilość zamówień i tym samym coraz wyższą wartość zobowiązań mierzy się z dylematem, czy to już pora, by przekształcić własny biznes w spółkę z...

22.06.2017 | Czy spółka może wskazać jako przedmiot działalności wszystko co znajduje się na liście kodów PKD?

No właśnie. Dziś nieco szerzej na temat tego, jak uniknąć odmowy wpisu lub zwrotu wniosku konstruując umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w części dotyczącej przedmiotu działalności. Niektórzy przyszli przedsiębiorcy...

18.05.2017 | Prawomocny wyrok karny a pełnienie funkcji w organach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej

Zdarzają się sytuacje, kiedy osoba zasiadająca w organach spółki prawa handlowego zostaje skazana prawomocnym wyrokiem sądu. Jakie konsekwencje pociąga za sobą wyrok? Czy osoba skazana może pozostać na swoim...

09.05.2017 | Kiedy wspólnicy nie potrafią się dogadać… Jak wyłączyć wspólnika ze spółki?

Zgodnie z założeniami i istotą celu, dla których rejestruje się spółkę, powinna ona być powoływana, by umożliwić osiąganie uzgodnionych założeń gospodarczych, pomnażanie zasobów i maksymalizację zysków. Idealną wersją współdziałania...