Menu

Jesteś tutaj:

25.02.2020 | Kto to jest beneficjent rzeczywisty?

Odkąd Centralny Rejestr Beneficjantów Rzeczywistych zagościł na dobre w polskiej rzeczywistości gospodarczej wzbudza wiele emocji wśród przedsiębiorców. I trudno się temu dziwić. Ustawodawca przewidział bowiem dotkliwe kary finansowe, sięgające...

11.02.2020 | Rejestracja spółki z o.o. w S24 co warto wiedzieć?

Od dobrych kilku lat mamy możliwość korzystania z komfortowej formy rejestracji spółek z wykorzystaniem systemu udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości S24. System ten cieszy się sporą popularnością, głównie z uwagi...

21.01.2020 | Czy skazany może zostać prokurentem?

Powszechnie wiadomo, że osoba prawomocnie skazana za przestępstwa, których katalog precyzyjnie określa kodeks spółek handlowych [dalej: ksh] nie może skutecznie obejmować funkcji w zarządzie spółki z o.o. Każdorazowo bowiem sąd...

23.12.2019 | Instrukcja zgłoszenia do Rejestru Beneficjantów

W ostatnich tygodniach dużo mówi się na temat uruchomionego w dniu 13 października 2019 r. Centralnego Rejestru Beneficjantów Rzeczywistych [dalej również: rejestr]. Powszechnie wiadomo, że wraz z uruchomieniem rejestru wprowadzono...

25.11.2019 | Zgoda spółki na zbycie udziałów

Możliwość rozporządzania udziałami w spółce może zostać ograniczona stosownymi zapisami w umowie spółki. Może, ale nie musi. W jaki sposób zatem prawidłowo dokonać zbycia lub w innej formie rozporządzić...