Menu

Jesteś tutaj:

Sprzedaż gotowych spółek

Warto wiedzieć…

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w obecnym stanie prawnym jest rozsądnym połączeniem zalet spółek kapitałowych i spółek osobowych. Może być utworzona w każdym celu prawnie dopuszczalnym. To dobre rozwiązanie zarówno dla małych biznesów rodzinnych, start-upów, jak i dla prowadzenia działalności gospodarczej na szeroką skalę.

Dlaczego?

 • Jej niewątpliwą zaletą jest brak odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki; o ile wspólnik może stracić swój wkład wnoszony do spółki, to jednak nie odpowiada za zaciągane przez nią zobowiązania
 • W odróżnieniu od spółek osobowych spółka z o.o. może mieć jednego wspólnika
 • W spółce z o.o. możesz legalnie ominąć ZUS, zoptymalizować koszty i zabezpieczyć prywatny majątek
 • Jeśli zależy Ci na utrzymaniu stałego składu wspólników możesz w prosty sposób ograniczyć możliwość sprzedaży udziałów w spółce
 • Nieprawdą jest, że spółki z o.o. muszą mieć wysokie obroty czy też wiążą się ze znacznymi kosztami ich obsługi/ utrzymania
 • Możliwość ustanowienia rady nadzorczej oraz komisji rewizyjnej, a także zatrudnienia menedżerów do zarządu pozwala spółce z o.o. prowadzić działalność również na szeroką skalę.

Spółki na sprzedaż

Gwarantujemy Państwu profesjonalną pomoc w procesie zakupu spółki prawa handlowego.
Oferujemy gotowe, wolne od jakichkolwiek obciążeń czy zobowiązań, w pełni zarejestrowane, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Co charakteryzuje nasze gotowe spółki z o.o.:

 • formalno-prawna gotowość do działania na podstawie prawidłowo sporządzonych i podpisanych umów spółek, dysponują numerami KRS, NIP, REGON oraz opcjonalnie rejestrację do VAT/ VAT UE
 • notarialna gwarancja braku obciążeń – spółki posiadają czystą historię handlową i księgową, są wolne od jakichkolwiek zobowiązań lub obciążeń, nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej ani nie zatrudniały pracowników
 • szerokie PKD dostosowane do każdego rodzaju planowanej działalności
 • możliwość dostosowania do potrzeb i wytycznych nabywcy: nazwy, kwoty kapitału, adresu siedziby, zapisów umownych, form reprezentacji itp.

 

Jak przebiega procedura zakupu gotowej spółki?

 1. 1

  Wskazanie nabywcy
  lub nabywców udziałów oraz danych osób, które wejdą w skład zarządu
 2. 2

  Przygotowanie dokumentów
  i przesyłanie projektów do Państwa akceptacji

 3. 3

  Poświadczenie sprzedaży udziałów
  w kancelarii notarialnej; na Państwa życzenie dojeżdżamy na czynność do dowolnego miejsca w Polsce

 4. 4

  Zgłoszenie zmian w danych
  podmiotu w KRS wraz z aktualizacją danych we właściwych organach

 

Istnieje możliwość nabycia spółki na odległość. Aktualnie nie ma żadnych przeciwwskazań, aby po omówieniu wszystkich spraw drogą mailową i telefonicznie, przedstawieniu dokumentów spółki w formie skanów, dokonać nabycia gotowej spółki. Mimo, że umowę sprzedaży udziałów musi poświadczyć notariusz, to kupujący i sprzedający nie muszą znaleźć się w jednej kancelarii w tym samym miejscu i czasie. Jako pierwszy umowę sprzedaży spółki poświadcza u notariusza sprzedający. Następnie dwa egzemplarze umowy są przesyłane kurierem sprzedającemu, który w swoim imieniu poświadcza nabycie u notariusza, w wybranej przez siebie kancelarii. Odesłanie sprzedającemu dwustronnie podpisanej umowy i złożenie wniosku o dokonanie zmian w rejestrze KRS wyczerpuje formalności związane z nabyciem spółki.
Warto wspomnieć, że aktualnie komplet formalności związanych z nabyciem gotowej spółki może zostać również dopełniony w pełni elektronicznie, bez konieczności wizyty u notariusza, z użyciem systemu teleinformatycznego S24 udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Usługi dodatkowe:

 • założenie konta bankowego (poprzedzone analizą rynku i przedstawieniem optymalnej oferty)
 • zachęcamy do pozostawienia siedziby spółki pod naszym adresem i współpracy w ramach naszego wirtualnego biura zachęcamy również do skorzystania z obsługi kadrowo-księgowej

Czy gotowe spółki na sprzedaż to optymalne rozwiązanie w każdej sytuacji?

W wielu przypadkach tak, z uwagi na szybkość i komfort formalno-prawny. Dodatkową zaletą dla nabywającego gotową spółkę jest to, że wszystkie obowiązki formalne wobec sądu rejestrowego i urzędów, którym zobowiązani jesteśmy zgłosić zmiany w strukturze podmiotu, mogą zostać przygotowane, jeśli taka będzie wola kupującego, przez Spolka.org.

Pomimo to, w sytuacji, kiedy kupujący dysponuje czasem i nie musi rozpoczynać działań z dnia na dzień, rekomendujemy rejestrację podmiotu w jeden z wyżej wspomnianych sposobów: drogą tradycyjną lub w S24.

Rejestracja spółki w trybie S24 stanowi ciekawą alternatywę i dla gotowej spółki, i dla tradycyjnej drogi notarialnej, przede wszystkim z uwagi na redukcję kosztów. Szczegółowy opis procesu rejestracji spółki od podstaw znajdziecie Państwo w zakładce: Rejestracja Spółek.

Zakup gotowej spółki z o.o. wiąże się z wypełnieniem formalności:

a) zgodnie z art. 18 Kodeksu spółek handlowych nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587 art. 590, art. 591 kodeksu spółek handlowych,
b) zarówno rejestracja spółki jaki i zakup udziałów w gotowej spółce wiążą się z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej (PCC); podatek należy uiścić w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy spółki lub odpowiednio nabycia udziałów, na rachunek właściwego miejscowo ze względu na adres siedziby spółki urzędu skarbowego; dokonanie przelewu powinno być poprzedzone złożeniem deklaracji PCC–3,
c) rejestracja spółki z o.o. pociąga za sobą obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji NIP-8 (zgłoszenie identyfikujące), natomiast w przypadku nabycia udziałów w gotowej spółce – NIP-8 (zgłoszenie aktualizujące),
d) spółki prawa handlowego zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych w języku polskim, wskazania urzędowi skarbowemu miejsca przechowywania dokumentacji księgowej; z dużym prawdopodobieństwem pod ten adres udadzą się urzędnicy skarbowi, kontrolujący zgodność danych wskazanych w NIP-8,
e) warto dodać, że jedyny udziałowiec w spółce z o.o. zobowiązany jest do opłacania składek na ZUS w pełnym wymiarze (inaczej jest w przypadku, kiedy jedyny udziałowiec spółki z o.o. jest jednocześnie ubezpieczony z innego tytułu, np. umowa o pracę, własna działalność gospodarcza itp. wówczas będzie zobowiązany jedynie do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne); obowiązek opłacania jakichkolwiek składek wobec ZUS zostaje wyeliminowany, jeśli udziały obejmuje dwóch lub większa ilość wspólników.
Nasze wieloletnie doświadczenie we współpracy z Klientami pokazuje, że znaczna część przedsiębiorców oczekuje kompleksowego przewidywania, wyprzedzania i zaopiekowania ich potrzebami organizacyjno-prawnymi. Jesteśmy otwarci i przygotowani na dalsze etapy współpracy.

Wraz z rozwojem naszych Klientów, w miarę potrzeb, przeprowadzamy niezbędne zmiany, wśród nich m.in.:
a) zmiana składu zarządu
b) zmiana nazwy spółki
c) zmiana adresu siedziby spółki
d) ustanowienie lub dodanie oddziału
e) zmiana udziałowca (udziałowców)
f) ustanowienie prokurenta
g) sprzedaż udziałów spółki
h) złożenie sprawozdania finansowego
i) zmiana umowy spółki
j) zmiana przedmiotu działalności PKD

Dlaczego warto wybrać gotowe spółki do kupienia?

Działamy sprawnie, doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że w procesie sprzedaży spółki i zakupu gotowej spółki czas jest niezwykle ważny. Odpowiedni, optymalny produkt dobieramy po drobiazgowej analizie Państwa indywidualnej sytuacji, potrzeb i planów na przyszłość. Oferujemy korzystne ceny, zawierające obsługę w urzędach, ograniczając Państwa zaangażowanie do minimum. Sprawdzone, wypracowane w ciągu wielu lat kontakty z kancelariami prawnymi i doradcami podatkowymi w całym kraju pozwalają nam sprawnie wywiązać się z obowiązków i w razie potrzeby polecać usługi naszych partnerów biznesowych bezpośrednio w tych miejscowościach, w których są lub będą Państwu potrzebni. W przypadku pojawiających się pytań służymy bezpłatną poradą, opartą na doświadczeniu i wieloletniej pracy w branży.

Zamów rejestrację podmiotu, gotową spółkę lub bezpłatną konsultację, zapraszamy: biuro@spolka.org


Treści zamieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego a Spolka.org zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy bez podania przyczyny.

Posiadamy gotowe spółki na sprzedaż. W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe spółki do kupienia – cała procedura sprowadza się do czterech prostych kroków.