Menu

Jesteś tutaj:

06.02.2017 | Kto może założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zawiązać spółkę z o.o. może: osoba fizyczna...

30.01.2017 | Rodzaje spółek

Spółki dzielimy na spółki prawa handlowego i prawa cywilnego. Na gruncie prawa cywilnego wyróżniamy spółkę cywilną, która powstaje w drodze umowy, w której wspólnicy umawiają się i zobowiązują się...

23.01.2017 | Nazwa dla Twojej firmy

Nad nadaniem odpowiedniej nazwy firmie zawsze trzeba się głęboko zastanowić. Powodów jest nieskończenie wiele. Przede wszystkiem warto przeanalizować wszystkie możliwości jej odbioru przez określone grupy społeczeństwa. Dlaczego jest to tak ważne? Z prostego...