Menu

Jesteś tutaj:

22.02.2017 | Jak w 2017 roku zmieniły się i jak jeszcze zmienią przepisy dla pracodawców?

Rok 2017 przynosi sporo zmian w obszarze wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Wśród nich szczególne znaczenie dla pracodawców ma obowiązująca od tego roku nowelizacja przepisów kodeksu pracy dotycząca m.in.:...

13.02.2017 | VAT 2017 – nowe zasady rejestracji i ewidencji podatników

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw. Przepisy tej ustawy wprowadzają m.in. zmiany w zakresie rejestracji podatników VAT, które polegają na rejestracji podatnika po...

06.02.2017 | Kto może założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zawiązać spółkę z o.o. może: osoba fizyczna...

30.01.2017 | Rodzaje spółek

Spółki dzielimy na spółki prawa handlowego i prawa cywilnego. Na gruncie prawa cywilnego wyróżniamy spółkę cywilną, która powstaje w drodze umowy, w której wspólnicy umawiają się i zobowiązują się...

23.01.2017 | Nazwa dla Twojej firmy

Nad nadaniem odpowiedniej nazwy firmie zawsze trzeba się głęboko zastanowić. Powodów jest nieskończenie wiele. Przede wszystkiem warto przeanalizować wszystkie możliwości jej odbioru przez określone grupy społeczeństwa. Dlaczego jest to tak ważne? Z prostego...