Menu

Jesteś tutaj:

02.11.2017 | Spółka komandytowa a odpowiedzialność wspólników

Spółka komandytowa jest osobową spółką handlową, tworzoną przez wspólników, z których co najmniej jeden musi mieć status komplementariusza i co najmniej jeden komandytariusza. Wspólnikami mogą być osoby fizyczne, osoby...

23.10.2017 | Wpis i wykreślenie danych z KRS – czy tylko na wniosek spółki?

Zgodnie z art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym [dalej: KRS] wszelkie zmiany w spółkach powinny być zgłaszane do rejestru w terminie nieprzekraczającym 7 dniu od dnia, w którym...

19.09.2017 | Jak zawierać umowy „z samym sobą” w spółkach kapitałowych?

Spółki prawa handlowego to osoby prawne, reprezentowane przez organy, w skład których wchodzą osoby fizyczne. W obrocie gospodarczym zdarzają się dość często sytuacje, kiedy reprezentant organu chce lub musi...

02.09.2017 | Jak skutecznie podwyższyć kapitał zakładowy w spółce z o.o. gdy brak jednomyślności wspólników?

Zarządzanie spółką z o.o. i podejmowanie kluczowych dla jej przyszłości i rozwoju decyzji nie przysparza trudności, gdy wszystkie udziały przysługują jednemu udziałowcowi. Może tak dziać się również wówczas, gdy...

19.07.2017 | Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Problemy z płynnością finansową to najczęstsza bolączka przedsiębiorców, ale też powód do poszukiwania rozwiązań. Dotyczy to często biznesów działających w warunkach dużej konkurencji, w oparciu o jednorazowych klientów. Nieodosobnione...