Menu

Jesteś tutaj:

27.12.2017 | Czy na skutek długów osobistych można stracić kontrolę nad spółką z o.o. lub/i spółką komandytową?

Rozpatrzmy przypadek, o którym mowa w pytaniu źródłowym, tj. długi osobiste dotyczą komandytariusza i jednocześnie udziałowca i członka zarządu w spółce z o.o., będącej komplementariuszem w tejże spółce komandytowej....

06.12.2017 | Egzekucja z udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozytywne zakończenie sporu sądowego czy uzyskanie sądowego nakazu zapłaty to często dopiero początek niełatwej drogi wierzyciela, próbującego odzyskać swoje należności. Brak dobrowolnej spłaty wymusza przekazanie sprawy do komornika, a...

22.11.2017 | Kiedy porozumienie przestaje być możliwe.. Jak wyłączyć wspólnika za spółki z o.o.?

Idealną wersją współdziałania w ramach spółki jest ta, kiedy wszyscy wspólnicy są zgodni co do przyjętych celów, zasad i sposobów ich osiągania. Nawet wówczas, gdy różnorodne okoliczności wymuszają zmiany,...

02.11.2017 | Spółka komandytowa a odpowiedzialność wspólników

Spółka komandytowa jest osobową spółką handlową, tworzoną przez wspólników, z których co najmniej jeden musi mieć status komplementariusza i co najmniej jeden komandytariusza. Wspólnikami mogą być osoby fizyczne, osoby...

23.10.2017 | Wpis i wykreślenie danych z KRS – czy tylko na wniosek spółki?

Zgodnie z art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym [dalej: KRS] wszelkie zmiany w spółkach powinny być zgłaszane do rejestru w terminie nieprzekraczającym 7 dniu od dnia, w którym...