Menu

Jesteś tutaj:

26.02.2018 | Spółki bez zarządu a problem egzekwowania należności – zmiana ustawy o KRS

Problem tzw. dryfujących spółek, które z różnych powodów nie posiadają zarządu był do niedawna dużym problemem, szczególnie odczuwalnym przez podmioty zainteresowane odzyskaniem swoich należności. Ustawa z dnia 26 stycznia...

05.02.2018 | Podwójne opodatkowanie – czy to na pewno wada spółki z o.o.?

Wokół tematu podwójnego opodatkowania w spółce z o.o. narosło wiele mitów. Wystarczy podjąć próbę wyszukania w sieci czegokolwiek na temat wad prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z o.o....

27.12.2017 | Czy na skutek długów osobistych można stracić kontrolę nad spółką z o.o. lub/i spółką komandytową?

Rozpatrzmy przypadek, o którym mowa w pytaniu źródłowym, tj. długi osobiste dotyczą komandytariusza i jednocześnie udziałowca i członka zarządu w spółce z o.o., będącej komplementariuszem w tejże spółce komandytowej....

06.12.2017 | Egzekucja z udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozytywne zakończenie sporu sądowego czy uzyskanie sądowego nakazu zapłaty to często dopiero początek niełatwej drogi wierzyciela, próbującego odzyskać swoje należności. Brak dobrowolnej spłaty wymusza przekazanie sprawy do komornika, a...

22.11.2017 | Kiedy porozumienie przestaje być możliwe.. Jak wyłączyć wspólnika za spółki z o.o.?

Idealną wersją współdziałania w ramach spółki jest ta, kiedy wszyscy wspólnicy są zgodni co do przyjętych celów, zasad i sposobów ich osiągania. Nawet wówczas, gdy różnorodne okoliczności wymuszają zmiany,...