Menu

Jesteś tutaj:

18.05.2017 | Prawomocny wyrok karny a pełnienie funkcji w organach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej

Zdarzają się sytuacje, kiedy osoba zasiadająca w organach spółki prawa handlowego zostaje skazana prawomocnym wyrokiem sądu. Jakie konsekwencje pociąga za sobą wyrok? Czy osoba skazana może pozostać na swoim...

09.05.2017 | Kiedy wspólnicy nie potrafią się dogadać… Jak wyłączyć wspólnika ze spółki?

Zgodnie z założeniami i istotą celu, dla których rejestruje się spółkę, powinna ona być powoływana, by umożliwić osiąganie uzgodnionych założeń gospodarczych, pomnażanie zasobów i maksymalizację zysków. Idealną wersją współdziałania...

20.04.2017 | Prawa wspólnika mniejszościowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zdarza się, że wspólnicy mniejszościowi czują się pozbawieni faktycznego wpływu na funkcjonowanie spółki. Bywa, że nawet oszukani. Czy rzeczywiście są oni skazani, w jakimś sensie, na bierne akceptowanie decyzji...

10.04.2017 | Rada Nadzorcza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zebranie szczegółowych informacji na temat roli czy też zasad funkcjonowania rad nadzorczych w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością to temat bardzo obszerny i zapewne bardziej nadający się na książkę niż...

31.03.2017 | Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – co warto wiedzieć?

Zarząd spółki z o.o. co do zasady prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Składa się z jednego albo większej liczby członków, zgodnie z zapisami umowy spółki, powoływanych...