Menu

Jesteś tutaj:

19.09.2017 | Jak zawierać umowy „z samym sobą” w spółkach kapitałowych?

Spółki prawa handlowego to osoby prawne, reprezentowane przez organy, w skład których wchodzą osoby fizyczne. W obrocie gospodarczym zdarzają się dość często sytuacje, kiedy reprezentant organu chce lub musi...

02.09.2017 | Jak skutecznie podwyższyć kapitał zakładowy w spółce z o.o. gdy brak jednomyślności wspólników?

Zarządzanie spółką z o.o. i podejmowanie kluczowych dla jej przyszłości i rozwoju decyzji nie przysparza trudności, gdy wszystkie udziały przysługują jednemu udziałowcowi. Może tak dziać się również wówczas, gdy...

19.07.2017 | Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Problemy z płynnością finansową to najczęstsza bolączka przedsiębiorców, ale też powód do poszukiwania rozwiązań. Dotyczy to często biznesów działających w warunkach dużej konkurencji, w oparciu o jednorazowych klientów. Nieodosobnione...

04.07.2017 | Rozważasz przekształcenie działalności w spółkę?

Znakomita większość przedsiębiorców obserwujących rosnącą ilość zamówień i tym samym coraz wyższą wartość zobowiązań mierzy się z dylematem, czy to już pora, by przekształcić własny biznes w spółkę z...

22.06.2017 | Czy spółka może wskazać jako przedmiot działalności wszystko co znajduje się na liście kodów PKD?

No właśnie. Dziś nieco szerzej na temat tego, jak uniknąć odmowy wpisu lub zwrotu wniosku konstruując umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w części dotyczącej przedmiotu działalności. Niektórzy przyszli przedsiębiorcy...